יום רביעי, 2 במרץ 2011

ציטוט

"המאורעות (הכלכליים) הלא צפויים הם הבורג במכבש היין שביקב,
אנחנו (בני האדם) הענבים,
והבנקאים הם החביות..."

מתוך: סזאר בירוטו / אונורה דה בלזק